...

ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการป้องกัน ควบคุม ละลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) เพื่อใช้ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 10,500 บาท )

(จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง)